Copyright 2024 - Reddingsbrigade Boxtel

De TC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleidingen, begeleiding van instructeurs (in opleiding), stagiaires en het beheer van de materialen. 

Zij verzorgen onder meer:

•    (Proef)Examens; zwemmend redden, zwem abc, spetterbrevetten, afstand- en survival
•    Theoriebegeleiding
•    EHBO-cursus
•    Workshop voor instructeurs (in opleiding) en stagiaires 
•    Ouder-kind zwemmen 
•    Materialen
•    Praktijkbegeleiding van instructeurs in opleiding
•    Nieuwsbrieven voor instructeurs (in opleiding) en stagiaires
•    Trainersoverleg met de trainers van de wedstrijdploegen

Op dit moment bestaat de TC uit de volgende personen:

Voorzitter:       
Nora Renders
tc@reddingsbrigadeboxtel.nl  

Overige TC-leden:     
Tamara van Gils, Anne Keurentjes, Jesse Deenen en Rory Schellekens