Copyright 2023 - Reddingsbrigade Boxtel

De taak van de PR-commissie is het verzorgen van de communicatie zowel binnen de vereniging als naar buiten.

Denk bij communicatie naar buiten aan o.a. communicatie naar de pers, promotie door middel van stand bij Boxtel-Oost dag, etc. Bij communicatie binnen de vereniging moet worden gedacht aan de nieuwsbrief.

pr@reddingsbrigadeboxtel.nl