Copyright 2024 - Reddingsbrigade Boxtel

Het algemeen bestuur heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden. 

  • Het algemeen bestuur stelt het beleid vast en ziet toe op de dagelijkse gang van zaken;
  • Het algemeen bestuur ziet toe op het uitvoeren van de taken van de commissies;
  • Het algemeen bestuur legt verantwoording af in de Algemene Ledenvergadering;
  • Het algemeen bestuur zorgt voor een financieel gezonde vereniging.

Eenmaal per maand wordt er vergaderd en worden de lopende zaken besproken en indien nodig nieuwe (beleids)onderwerpen opgepakt.
Om de continuïteit van het algemeen bestuur te bewaken is er een rooster van aftreden opgesteld. Een bestuurslid neemt na goedkeuring van de ALV voor 3 jaar zitting in het bestuur.
Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Dagelijks Bestuur (DB)

Voorzitter:         
Sabine van der Struijk
voorzitter@reddingsbrigadeboxtel.nl 

Penningmeester:  
Pieter van Luijtelaar
penningmeester@reddingsbrigadeboxtel.nl 

Secretaris:        
Katja van Nunen
secretariaat@reddingsbrigadeboxtel.nl 

Algemeen Bestuur (AB)

Bestuurslid: Ward van Gils

Bestuurslid: Krystle Denissen

Bestuurslid: Tanja de Bie

Bestuurslid: Willem de Boer