Copyright 2024 - Reddingsbrigade Boxtel

De Reddingsbrigade Boxtel biedt leuke en uitdagende reddingsopleidingen aan voor jong en oud. Een kind kan meteen na het behalen van het Zwem ABC NRZ-NPZ doorgaan als Junior Redder, waarbij het vergroten van de eigen veiligheid en zelfredzaamheid in het water voorop staan. De opleiding verloopt vervolgens van zelfredding, via het redden van vriendjes en het redden met hulp- en reddingsmiddelen naar een opleiding tot volwaardig redder of zelfs instructeur. Kernwoorden in de opleidingen van Reddingsbrigade Nederland zijn uithoudingsvermogen, oriëntatie, coördinatie, inzicht, samenwerking en communicatie. Bij de RBB kan iedereen leren om een goede redding uit te voeren, waarbij altijd de veiligheid van de redder voorop staat.

Het lesplan is te vinden door hier te klikken.

Junior Redder 1-4

Jezelf redden (6-10 jaar)

Kinderen kunnen meteen vanuit het Zwem ABC doorstromen als Junior Redder. De kandidaten worden verder watervreesvrij gemaakt en de basis wordt gelegd voor een verbeterde zwemslagtechniek. De Junior Redder wordt hierdoor een betere zwemmer en de zelfredzaamheid verbeterd, ook in moeilijke en onverwachte situaties. Van deze beginnende redder mag nog niet worden verwacht dat een redding volledig zwemmend wordt uitgevoerd. Een eerste kennismaking met hulp- en reddingsmiddelen is er dan ook op gericht om een ander te kunnen redden zonder het water in te hoeven gaan. Een gediplomeerde Junior Redder kan zichzelf redden, is vrij in het water en kan verschillende hulp- en reddingsmiddelen gebruiken om een ander vanaf de waterkant te redden.

Zwemmend Redder 1-4

Je vriendje redden (10-14 jaar)

De Zwemmend Redder wordt geleerd om een redding volledig zwemmend te kunnen uitvoeren. Bij deze 'natte' redding wordt de nadruk gelegd op het benaderen en het vervoeren van een drenkeling. De Zwemmend Redder leert werken met een rescue tube, het reddingstuigje en samenwerken met andere redders. Ook wordt meer ingegaan op het aanpakken van een ongeval, zoeken van drenkelingen in onbekend water en zorgen voor veiligheid tijdens een redding voor redder en drenkeling. Een gediplomeerde Zwemmend Redder kan een drenkeling redden door hem te zoeken, te benaderen en te vervoeren eventueel met extra hulp- en reddingsmiddelen.

Lifesaver 1-3

Redder (14+)

De Lifesaver wordt opgeleid om zelfstandig een verantwoorde redding uit te kunnen voeren. Hierbij maakt de Lifesaver zelf de inschatting om dit droog of nat te doen en welke hulp- en reddingsmiddelen hierbij gebruikt worden. Bij Junior Redder en Zwemmend Redder zijn alle mogelijke reddingen aangeleerd, het gaat nu vooral om het inzicht om dit toe te passen onder verschillende omstandigheden. Ook wordt er aandacht besteed aan een stukje theorie en het verlenen van nazorg en EHBO. Een gediplomeerde Lifesaver kan onder begeleiding meehelpen in de waterhulpverlening, bijvoorbeeld bij strandwacht en evenementenbewakingen.

Het examen voor Lifesaver 1, 2 en 3 bestaat uit een praktisch en theoretisch gedeelte. De kandidaten voor Lifesaver 2 en 3 moeten in het bezit te zijn van een geldig EHBO-diploma. Voor kandidaten die dit niet bezitten, worden EHBO-lessen gegeven. De TC organiseert deze lessen en worden verzorgd door een kaderinstructeur EHBO.