Copyright 2023 - Reddingsbrigade Boxtel

Regeling op de examendag

Om een goed verloop van de examens te waarborgen zijn de volgende zaken belangrijk:

•    De examens worden in blokken afgenomen.
•    Zorg dat u tijdig aanwezig bent, minimaal 15 minuten vóór de in de brief aangegeven bloktijd!
•    Verschijn in de juiste kleding op het examen!
•    Laat sieraden thuis (Dit geldt ook voor de lessen)!
•    Tijdens het examen wordt er niet gesnoept, dus ook geen kauwgum!

Aanwezigheid bij de lessen

Een examenkandidaat dient minimaal 80% van de lessen gevolgd te hebben om examengerechtigd te zijn. Leden die na 1 januari starten met de opleiding, zijn niet examengerechtigd.

Kledingeisen

Zie https://www.reddingsbrigadeboxtel.nl/de-brigade/downloads/kledingeisen