Copyright 2024 - Reddingsbrigade Boxtel

Regeling op de examendag

Om een goed verloop van de examens te waarborgen zijn de volgende zaken belangrijk:

•    De examens worden in blokken afgenomen.
•    Zorg dat u tijdig aanwezig bent, minimaal 15 minuten vóór de in de brief aangegeven bloktijd!
•    Verschijn in de juiste kleding op het examen!
•    Laat sieraden thuis (Dit geldt ook voor de lessen)!