Copyright 2024 - Reddingsbrigade Boxtel

Professional (17+)
Lifeguards zijn de (meestal vrijwillige) professionals die toezicht houden in zwembaden, het strand bewaken, op een reddingsboot varen en hulp verlenen bij grote incidenten op het water. De kandidaten hebben uitgebreide mogelijkheden om hun eigen leerroute te kiezen, zodat ze gemotiveerd zijn en blijven om zich in te zetten voor hun eigen reddingsbrigade en voor  bewakings- en hulpverleningstaken op lokale, regionale en landelijke schaal. De diploma's zijn beroepserkend (MBO) en de opleiding vindt zoveel mogelijk in de praktijk plaats. Dat betekent dat de RBB haar vrijwilligers opleidt om de uitvoering van alle benodigde functies in ons reddingswerk op een erkend en geborgd kwaliteitsniveau uit te kunnen voeren.

Het lesplan is te vinden door hier te klikken.

Foto gemaakt tijdens een oefening