Copyright 2024 - Reddingsbrigade Boxtel

De ReddingsBrigade Boxtel werkt met automatische afschrijving voor het innen van contributiegelden, examengelden, bijdragen in kosten voor (EHBO) opleidingen en bijdragen voor deelname aan activiteiten zoals kamp. De RBB heeft de automatische afschrijving gekoppeld aan het lidmaatschap, een ieder die lid is van de vereniging gaat ook akkoord met automatische afschrijving.
Dit houdt ook in dat een opzegging van de machtiging ook een opzegging is van het lidmaatschap.
 
Als vereniging zijn wij verplicht om u minimaal twee dagen voor incasso precies aan te geven hoeveel, waarvoor en wanneer we gaan afschrijven, dit zullen wij doen via een digitale factuur.

De jaarcontributie wordt begin augustus afgeschreven.

Jaarcontributie Seizoen 2024-2025

Inschrijfgeld (eenmalig) € 7,50
Jaarcontributie  € 168,50
 

 

Bovenop de jaarcontributie wordt een extra bedrag in rekening gebracht als er wordt deelgenomen aan het wedstrijdzwemmen.

Voor vragen over de afschrijving van contributie e.d. kunt u het Huishoudelijk reglement raadplegen op de site van de RBB of contact opnemen met de penningmeester, Pieter van Luijtelaar