Copyright 2024 - Reddingsbrigade Boxtel

Reddingsbrigade Boxtel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Reddingsbrigade Boxtel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hieronder kun u onze documenten inzien of downloaden hoe we omgaan met uw persoongegevens.

Privacydocument Reddingsbrigade Boxtel 

Privacyverklaring Reddingsbrigade Nederland