Copyright 2024 - Reddingsbrigade Boxtel

Reddingsbrigade Boxtel wil alle leden veilig en met plezier samen laten sporten. Een veilige omgeving is daarbij essentieel. We willen een vereniging zijn waarin (jeugd)leden kunnen groeien en bloeien. Elke zaak van grensoverschrijdend gedrag is er een teveel!

We hebben een gedragscode waarin afspraken staan die bijdrage aan een veilig sportklimaat. Al onze vrijwilligers (instructeur, bestuurs- of commissielid) tekenen deze gedragscode en voor ieder van hen wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.