Copyright 2024 - Reddingsbrigade Boxtel

Voor leden en ouders van leden van een sportclub is het belangrijk te weten dat in een veilige omgeving gesport kan worden. Daarvoor bestaan in Nederland legio regels. In feite weet iedereen eigenlijk bijzonder goed wat wel veilig is en wat niet, maar niet iedereen is even zorgvuldig. Vandaar de wet- en regelgeving. We vinden het heel normaal dat onze kinderen zwemmen in schoon water en omkleden in schone kleedlokalen. Daar wordt uitgebreid en openlijk over gepraat.

We vinden het ook normaal dat onze kinderen kunnen zwemmen in een omgeving waarbinnen ze zich tot niets gedwongen voelen wat ze niet willen, waar ze een onprettig gevoel bij krijgen. Daar wordt vreemd genoeg niet altijd openlijk over gepraat. Maar ook over deze onveiligheid bestaan regels en is er wetgeving.

Het komt sporadisch voor dat een trainer of medezwemmer dingen doet of zegt die je kind niet wil, als vervelend, kwetsend ervaart. Door het machtsverschil tussen personen krijgt de mindere het gevoel dat het zijn schuld is, of eigenlijk allemaal heel normaal. Niet zeuren!

Als ouder kunt u hier een actieve rol vervullen. Praat met uw kind(eren), ook als die met groot plezier iedere week weer het water in springen en met plezier terugkijken op een uurtje zwemmen. Praat met uw kind(eren) over alles wat er tijdens een les gebeurt. U leert uw kind dan op een natuurlijke manier wat wel en wat niet normaal is.

Alle instructeurs, trainers, stagiaires en commissieleden van onze vereniging houden zich graag aan de gedragsregels zoals die door NOC*NSF zijn opgesteld. Daarnaast vraagt onze vereniging voor elke vrijwilliger een VOG aan. Naast de VOG is er een document opgesteld met daarin onze normen en waarde omtrent seksuele intimidatie en ongewenst gedrag. Dit document moet je als vrijwilliger ondertekenen om aan de slag te kunnen als vrijwilliger bij onze vereniging. Jaarlijks wordt het thema integriteitsbeleid besproken met de vrijwilligers tijdens een kaderbijeenkomst. Immers ook zij willen lid zijn van een gezonde club.

Bij twijfel of vragen kunt u altijd contact opnemen met de vertrouwenspersoon of met een van de leden van het bestuur. Zij zullen graag met u overleggen wat verstandig is en wat niet. Weerbaarheid en eigenwaarde zijn de beste wapens tegen elke vorm van intimidatie. En dat uw kind in deze maatschappij weerbaar moet zijn, is inmiddels duidelijk.

Gedragscode: http://www.reddingsbrigadeboxtel.nl/de-brigade/downloads/gedragscode