Copyright 2024 - Reddingsbrigade Boxtel

Het algemeen bestuur heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden. 

  • Het algemeen bestuur stelt het beleid vast en ziet toe op de dagelijkse gang van zaken;
  • Het algemeen bestuur ziet toe op het uitvoeren van de taken van de commissies;
  • Het algemeen bestuur legt verantwoording af in de Algemene Ledenvergadering;
  • Het algemeen bestuur zorgt voor een financieel gezonde vereniging.

Eenmaal per maand wordt er vergaderd en worden de lopende zaken besproken en indien nodig nieuwe (beleids)onderwerpen opgepakt.
Om de continuïteit van het algemeen bestuur te bewaken is er een rooster van aftreden opgesteld. Een bestuurslid neemt na goedkeuring van de ALV voor 3 jaar zitting in het bestuur.
Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Dagelijks Bestuur (DB)

Voorzitter:         
Sabine van der Struijk
voorzitter@reddingsbrigadeboxtel.nl 

Penningmeester:  
Pieter van Luijtelaar
penningmeester@reddingsbrigadeboxtel.nl 

Secretaris:        
Katja van Nunen
secretariaat@reddingsbrigadeboxtel.nl 

Algemeen Bestuur (AB)

Bestuurslid: Ward van Gils

Bestuurslid: Krystle Denissen

Bestuurslid: Tanja de Bie

Bestuurslid: Willem de Boer

 

 

De JEC is verantwoordelijk voor de verschillende activiteiten die worden georganiseerd bij de Reddingsbrigade Boxtel. De JEC organiseert activiteiten voor alle leeftijden en bij sommige activiteiten is een introducé ook welkom. Door middel van een brief / mail, posters en informatie op de JEC-eend wordt je op de hoogte gebracht van de activiteiten.

Tijdens de activiteiten is er ook vaak hulp nodig van andere leden om het allemaal goed te kunnen laten verlopen. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die elke keer mee willen helpen, zodat het mogelijk blijft om activiteiten te blijven organiseren. De JEC is te herkennen aan hun polo’s met een eend op de voor- of achterkant. Voor vragen kun je deze personen altijd aanspreken op het zwembad.

Verschillende activiteiten komen elk jaar terug, zoals:
•    Kamp
•    Activiteit voor oudere leden
•    Sinterklaas
•    Spelinstuif
•    Knutselactiviteiten
•    Carnavalsbal
•    Seizoensafsluiting

Op dit moment bestaat de JEC uit de volgende personen:

Voorzitter:         
Loes Vos
jec@reddingsbrigadeboxtel.nl 

JEC-leden:     

Bram Vos, Stef Wagenaars, Krijn van der Ven, Thijme van der Ven en Bram van der Aa

 

 

Een Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) is een samenwerkingsverband van reddingsbrigades op de schaal van een veiligheidsregio. Een RVR is een herkend, erkend en operationeel ingebed onderdeel van de hulpverleningsstructuur binnen een veiligheidsregio. Nederland kent landelijk 25 veiligheidsregio’s, die ieder voor een groot gedeelte hun eigen beleid mogen bepalen en crisispartners mogen toekennen. Reddingsbrigades zijn in de ogen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties erkende crisispartners. 

Woensdagavond 19 december 2012 ondertekenden 6 reddingsbrigades en de koepelorganisatie Reddingsbrigade Nederland het samenwerkingsconvenant “Regionale Voorziening Reddingsbrigade (RVR) Brabant Noord’. Het convenant zorgt ervoor dat de reddingsbrigades en de koepel nauwer gaan samenwerken en als één regionale gesprekspartner kunnen gaan optreden voor de veiligheidsregio Brabant Noord. 

Het convenant werd ondertekend door de voorzitters van de reddingsbrigades uit Boxtel, Mill, ’s-Hertogenbosch, Oss, Uden en Veghel en de directeur van Reddingsbrigade Nederland (KNBRD). Daarnaast hebben in 2014 nog de Reddingsbrigades van Eindhoven, Helmond en Cranendonck bijgetekend. Hierdoor is er sprake van een convenant wat is ondertekend door Brabant Zuid-Oost en Brabant Noord, een gebied ter grootte van de twee gelijknamige veiligheidsregio's.

De RVR organiseert ook verschillende oefeningen, bijvoorbeeld bij Hemelrijk. Via de mail wordt de informatie verspreid over deze oefeningen en andere zaken over de RVR.

Voor meer informatie of vragen is er de volgende contactpersoon:
Ward van Gils
rvr@reddingsbrigadeboxtel.nl 

 

 

De TC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleidingen, begeleiding van instructeurs (in opleiding), stagiaires en het beheer van de materialen. 

Zij verzorgen onder meer:

•    (Proef)Examens; zwemmend redden, zwem abc, spetterbrevetten, afstand- en survival
•    Theoriebegeleiding
•    EHBO-cursus
•    Workshop voor instructeurs (in opleiding) en stagiaires 
•    Ouder-kind zwemmen 
•    Materialen
•    Praktijkbegeleiding van instructeurs in opleiding
•    Nieuwsbrieven voor instructeurs (in opleiding) en stagiaires
•    Trainersoverleg met de trainers van de wedstrijdploegen

Op dit moment bestaat de TC uit de volgende personen:

Voorzitter:       
Nora Renders
tc@reddingsbrigadeboxtel.nl  

Overige TC-leden:     
Tamara van Gils, Anne Keurentjes, Jesse Deenen en Rory Schellekens

 

 

De IC valt organisatorisch onder de TC. Om een goede indeling te kunnen maken, wordt rekening gehouden met:

•    De baanindeling
•    De groepen; aantal, leeftijd en niveau
•    De instructeur (in opleiding)
•    De stagiaire

Op dit moment bestaat de IC uit de volgende personen:
Tamara van Gils, Henk Schellekens, Iris de Visser en Nancy Brugmans