Copyright 2021 - Reddingsbrigade Boxtel

Beste leden en ouders van leden,

Zoals in eerdere berichtgeving op de site is aangegeven, volgen wij de ontwikkelingen en adviezen rondom het coronavirus. 


Update: 09-10-2020:

Een verenigingsplan is geupdate. Deze is te vinden via downloads.

Update: 31-8-2020:

Een verenigingsplan is opgesteld. Deze is te vinden via downloads.

Update: 27-4-2020:

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen en de nieuwe aanwijzingen rondom het Coronavirus van 21 april zijn wij genoodzaakt (mede omdat het zwembad t/m 19 mei gesloten is) om onze zwemlessen en andere activiteiten af te gelasten. Dit heeft helaas tot gevolg dat er dit zwemseizoen geen zwemlessen meer worden gegeven en activiteiten worden georganiseerd. Tevens zal het kamp (eind augustus) niet doorgaan.

Op dit moment is het nog niet bekend hoe de zwemlessen er vanaf september gaan uitzien. We hopen snel richtlijnen te ontvangen vanuit NOC*NSF en Reddingsbrigade Nederland, zodat er een planning voor het nieuwe seizoen gemaakt kan worden. Wij houden u op de hoogte.

Vragen kunnen gesteld worden via mail, gericht aan secretariaat@reddingsbrigadeboxtel.nl

Update: 6-4-2020: 

Op dinsdag 31 maart heeft het kabinet aangekondigd dat de gestelde maatregelen aangaande het coronavirus gaan gelden tot en met 28 april.
Onze zwemlessen zullen dan ook in ieder geval tot en met 28 april geen doorgang vinden.

Voor het vervolg zullen wij zowel de berichtgeving vanuit de overheid/het RIVM als de adviezen van NOC*NSF en Reddingsbrigade Nederland nauwlettend volgen.

Als Reddingsbrigade Boxtel hebben we de volgende beslissingen genomen:

- Er zullen dit seizoen geen examens plaatsvinden. Dit geldt voor alle diploma's: de spetter brevetten, het zwem ABC, junior redder, zwemmend redder, life saver en de examens afstand en survival;
- De examens worden gepland op een nader te bepalen datum in het nieuwe seizoen;
- Voor de Lifesaver kandidaten komen de EHBO-lessen en de vragen en proefexamens voor de theorie te vervallen. Ook deze activiteiten worden op een nader te bepalen moment in het nieuwe seizoen opgepakt;
- Alle andere geplande activiteiten en bijeenkomsten voor dit seizoen komen te vervallen en worden doorgeschoven naar het nieuwe seizoen.

We zullen jullie zo snel als mogelijk informeren bij nieuwe ontwikkelingen.
Vragen kunnen gesteld worden via mail, gericht aan secretariaat@reddingsbrigadeboxtel.nl

Update: 16-3-2020: 

In navolging van de maatregelen van de overheid om de groei van het coronavirus in te dammen, zullen alle activiteiten en zwemlessen tot 6 april niet doorgaan.

Wij zullen jullie blijven informeren.

Update: 13-3-2020:

De regering heeft vandaag nieuwe maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze zijn uitgesproken door het RIVM en de Rijksoverheid. Vanuit Reddingbrigade Nederland en NOC*NSF is het advies uitgegaan om tot en met 31 maart 2020 alle sportevenementen en alle andere clubbijeenkomsten af te gelasten. Wij zien ons genoodzaakt dit advies op te volgen.

Dit houdt in dat al onze zwemlessen en trainingen, evenals alle andere bijeenkomsten en activiteiten, geen doorgang zullen vinden tot en met 31 maart 2020.

Wij zullen de berichtgeving en adviezen rondom het coronavirus op de voet volgen en jullie blijven informeren.

Update: 11-3-2020:

Gisteren hebben de veiligeheidsregio's in Brabant het advies gegeven om sociale contacten voor 7 dagen tot het minimum te beperken. Het noc-nsf heeft zich vandaag bij dit advies aangesloten.

Ook heeft het bestuur vandaag telefonisch contact gehad met Reddingsbrigade Nederland. Deze geeft aan de adviezen vanuit RIVM, noc-nsf en de veiligheidsregio's te ondersteunen en komen waarschijnlijk vanavond nog met een officieel schrijven daarover.

Het bestuur heeft in lijn met deze adviezen besloten om de zwemlessen af te lasten, in ieder geval t/m 16 maart. Dit betekent concreet dat er vanavond, woensdag 11 maart en zaterdag 14 maart geen zwemlessen zullen plaatsvinden.

Wij begrijpen dat dit voor iedereen vervelend is, maar wij stellen ieders gezondheid voorop.

We blijven het nieuws en de adviezen rondom het coronavirus nauwlettend volgen en zullen jullie hierover op de hoogte houden.

Voor meer informatie kunnen jullie terecht op de site van het RIVM en noc-nsf.

Wij vertrouwen erop jullie voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het bestuur van de Reddingbrigade Boxtel,

Sabine van der Struijk

 

 

Nieuws vanuit Reddingsbrigade Nederland

[Deze Nieuwsupdate is op 12 maart 2020 verzonden naar alle brigadebesturen]

Coronavirus (update)
Verbreding advies aan reddingsbrigades

De regering heeft vandaag nieuwe maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sportkoepel NOC*NSF heeft naar aanleiding daarvan met klem geadviseerd om tot en met 31 maart 2020 'alle sportevenementen, waaronder de competitie-, oefen- en trainingswedstrijden, af te gelasten' én roept op 'alle andere clubbijeenkomsten, zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroepbijeenkomsten, ook af te gelasten'.

Reddingsbrigade Nederland adviseert reddingsbrigades, in afstemming met de Medische Adviesraad (MAR), op te volgen:

Maar een reddingsbrigade is meer dan een sportclub. Het bredere advies van Reddingsbrigade Nederland aan reddingsbrigades is om zelf na te denken in hoeverre het afgelasten of uitstellen van kleinere vergaderingen en overleggen (denk aan minder dan 20 mensen) de hulpverlening schaadt. Als de hulpverlening door het afgelasten of uitstellen in gevaar komt, kan dat argument zijn om de bijeenkomst toch door te laten gaan. Doe dit dan bij voorkeur via telefonisch vergaderen (conference call, al dan niet via Skype) in plaats van in een ruimte face-to-face. Uiteraard staat de eigen veiligheid centraal. Respecteer leden die zich vanwege het coronavirus terugtrekken uit bijeenkomsten. Dit is zeker raadzaam voor risicogroepen, waaronder kwetsbaren en ouderen.

Meer informatie staat hier op Bondsinfo.